ปลดระวาง

ภาษาอังกฤษ


v put (a ship) out of commission
ความหมายเหมือนกับ: ปลดจากตำแหน่ง , ปลดจากทำเนียบ , ปลดจากประจำการ
คำที่เกี่ยวข้อง: discharge
ตัวอย่างประโยค: เรือเดินสมุทรลำนี้ถูกปลดระวางแล้ว