ปลดปล่อย

ภาษาอังกฤษ


v free
คำอธิบาย: ปล่อยจากที่คุมขังหรือการผูกมัด
ความหมายเหมือนกับ: ให้ความเป็นไท , ปลดเปลื้อง , ให้เป็นอิสระ , ปล่อย , ปลด , ให้เสรีภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: release , liberate , set free , emancipate
ตัวอย่างประโยค: ชนกลุ่มน้อยยังคงดำเนินสงครามเพื่อปลดปล่อยตนเองต่อไปหลังจากที่ได้ต่อสู้ขับเคี่ยวกับรัฐบาลกลางมากว่า 40 ปีแล้ว