ปลดจากทำเนียบ

ภาษาอังกฤษ


v put (a ship) out of commission
ความหมายเหมือนกับ: ปลดจากตำแหน่ง , ปลดจากประจำการ
คำที่เกี่ยวข้อง: discharge