ปลดจากตำแหน่ง

ภาษาอังกฤษ


v put (a ship) out of commission
ความหมายเหมือนกับ: ปลดจากทำเนียบ , ปลดจากประจำการ
คำที่เกี่ยวข้อง: discharge