ปลด

ภาษาอังกฤษ


v discharge
คำอธิบาย: ทำให้พ้นจากข้อผูกพันหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ความหมายเหมือนกับ: ปลอดออก , ขับไล่ , ถอดออกจากตำแหน่ง , ให้ออก , ไล่ , เลิกจ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: dismiss , fire , remove , detach
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีปลดรัฐมนตรีหลายคนออกจากตำแหน่งแล้ว
v untie
ความหมายเหมือนกับ: แกะ , เอาออก , แก้ , ถอด
คำที่เกี่ยวข้อง: unbind , undo , remove , unhitch
ตัวอย่างประโยค: ชายหนุ่มปลดเป้สีเขียวคร่ำลงจากหลังอย่างอ่อนล้า

คำที่มี "ปลด" ในคำ


ปลดทุกข์ v ease
ความหมายเหมือนกับ: ทำให้หมดทุกข์
ตัวอย่างประโยค: แม่ชีบำเพ็ญศีลภาวนาเพื่อปลดทุกข์ออกจากจิตใจ

ปลดแอก v liberate
คำอธิบาย: ทำให้พ้นจากอำนาจหรือการกดขี่
ความหมายเหมือนกับ: เป็นอิสระ , ปลดปล่อย
ตัวอย่างประโยค: การที่ประเทศภายใต้แอกของคอมมิวนิสต์พากันปลดแอกสำเร็จโดยพร้อมเพรียงกันนั้นเป็นที่ยินดีของมวลเสรีชนชาติต่างๆ

ปลดอาวุธ v disarm
คำอธิบาย: บังคับให้วางศัสตราวุธเพื่อไม่ให้ใช้ต่อสู้
ความหมายเหมือนกับ: วางอาวุธ
คำตรงข้าม: ติดอาวุธ
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งให้ผู้ร้ายปลดอาวุธก่อนที่จะมอบตัว

ปลดออก v dismiss
คำอธิบาย: โทษทางวินัยสถานหนึ่ง ที่ใช้ลงแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยสั่งให้ออกจากราชการ ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก
ความหมายเหมือนกับ: ให้ออก , ให้พ้นตำแหน่ง , ไล่ออก , ขับออก
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกปลดออกเพราะคดีฉ้อโกง

ปลดระวาง v put (a ship) out of commission
ความหมายเหมือนกับ: ปลดจากตำแหน่ง , ปลดจากทำเนียบ , ปลดจากประจำการ
ตัวอย่างประโยค: เรือเดินสมุทรลำนี้ถูกปลดระวางแล้ว

ปลดเปลื้อง v release
คำอธิบาย: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
ความหมายเหมือนกับ: ทำให้หลุดพ้น , บรรเทา , ช่วยเหลือ
ตัวอย่างประโยค: ฝูงชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนของพวกเขา

ปลดปล่อย v free
คำอธิบาย: ปล่อยจากที่คุมขังหรือการผูกมัด
ความหมายเหมือนกับ: ให้ความเป็นไท , ปลดเปลื้อง , ให้เป็นอิสระ , ปล่อย , ปลด , ให้เสรีภาพ
ตัวอย่างประโยค: ชนกลุ่มน้อยยังคงดำเนินสงครามเพื่อปลดปล่อยตนเองต่อไปหลังจากที่ได้ต่อสู้ขับเคี่ยวกับรัฐบาลกลางมากว่า 40 ปีแล้ว

ปลดเกษียณ v retire
คำอธิบาย: ให้ออกจากราชการหรืองานเพราะเหตุสูงอายุ
ความหมายเหมือนกับ: ปลดเกษียณอายุ
ตัวอย่างประโยค: ข้าราชการจะปลดเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี

ปลดทุกข์ v excrete
ความหมายเหมือนกับ: ถ่ายอุจจาระ , ปัสสาวะ
ตัวอย่างประโยค: เขาออกไปปลดทุกข์กลางทุ่งนา

ปลดปลง v die
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , มรณะ , ถึงแก่มรณภาพ , มรณภาพ , แตกดับ , ถึงกาลกิริยา , ลาโลก , วายชนม์ , ชีวงคต , ชีวิตักษัย , มรณา , ม้วย , ม้วยมรณ์ , ม้วยมรณา , วายชีวาตม์ , วายชีวา

ปลดจากตำแหน่ง v put (a ship) out of commission
ความหมายเหมือนกับ: ปลดจากทำเนียบ , ปลดจากประจำการ

ปลดจากทำเนียบ v put (a ship) out of commission
ความหมายเหมือนกับ: ปลดจากตำแหน่ง , ปลดจากประจำการ

ปลดจากประจำการ v put (a ship) out of commission
ความหมายเหมือนกับ: ปลดจากตำแหน่ง , ปลดจากทำเนียบ

ปลดเกษียณอายุ v retire

การปลด n demotion
ความหมายเหมือนกับ: การปลดออก , การถอดออก

การปลดออก n demotion
ความหมายเหมือนกับ: การปลด , การถอดออกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top