ปลด

ภาษาอังกฤษ


v discharge
คำอธิบาย: ทำให้พ้นจากข้อผูกพันหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ความหมายเหมือนกับ: ปลอดออก , ขับไล่ , ถอดออกจากตำแหน่ง , ให้ออก , ไล่ , เลิกจ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: dismiss , fire , remove , detach
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีปลดรัฐมนตรีหลายคนออกจากตำแหน่งแล้ว
v untie
ความหมายเหมือนกับ: แกะ , เอาออก , แก้ , ถอด
คำที่เกี่ยวข้อง: unbind , undo , remove , unhitch
ตัวอย่างประโยค: ชายหนุ่มปลดเป้สีเขียวคร่ำลงจากหลังอย่างอ่อนล้า