ปลงใจ

ภาษาอังกฤษ


v make up one´s mind
ความหมายเหมือนกับ: ตกลงใจ , ตัดสินใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: make a decision , decide , come to the conclusion
ตัวอย่างประโยค: เธอปลงใจว่าจะหย่ากับเขา