ปลงสังขาร

ภาษาอังกฤษ


v speculate about the body
คำอธิบาย: พิจารณาเห็นว่าเราจะต้องตายเป็นแน่แท้
ความหมายเหมือนกับ: ปลงตก
ตัวอย่างประโยค: เธอเริ่มปลงสังขารเมื่อเข้าสู่วัยชรา