ปลงศพ

ภาษาอังกฤษ


v cremate
ความหมายเหมือนกับ: ฌาปนกิจศพ