ปลงผม

ภาษาอังกฤษ


v remove hair
คำอธิบาย: ใช้แก่บรรพชิต
ความหมายเหมือนกับ: โกนผม
คำที่เกี่ยวข้อง: have one´s head shaved
ตัวอย่างประโยค: เขาปลงผมออกบวชในบวรพระพุทธศาสนา