ปลงชีวิต

ภาษาอังกฤษ


v kill
ความหมายเหมือนกับ: ฆ่า
คำที่เกี่ยวข้อง: execute , murder , end one´s life , slay
ตัวอย่างประโยค: องคุลีมารปลงชีวิตผู้คนนับร้อย
v commit suicide
ความหมายเหมือนกับ: ปลงชีพ , ฆ่าตัวตาย
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตชาวญี่ปุ่นมักปลงชีวิตตนเองเมื่อทำการใหญ่ไม่สำเร็จ