ปลงชีพ

ภาษาอังกฤษ


v commit suicide
ความหมายเหมือนกับ: ฆ่าตัวตาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top