ปลงชีพ

ภาษาอังกฤษ


v commit suicide
ความหมายเหมือนกับ: ฆ่าตัวตาย