ปลงกรรมฐาน

ภาษาอังกฤษ


v sit in meditation
ความหมายเหมือนกับ: พิจารณากรรมฐาน
ตัวอย่างประโยค: หลวงตากำลังปลงกรรมฐานอยู่ในโบสถ์