ปลง

ภาษาอังกฤษ


v lay down
ความหมายเหมือนกับ: ปล่อยวาง , ปล่อย , เปลื้อง , ปลด
ตัวอย่างประโยค: ลุงหันหน้าเข้าวัดมากขึ้นพยายามปลงว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
v put something down
ความหมายเหมือนกับ: เอาลง , ยกลง , วางลง
คำที่เกี่ยวข้อง: lay down
ตัวอย่างประโยค: ฉันทิ้งร่างลงนั่งบนโขดหินเหยียดแขนขาตามสบายปลงย่ามที่คล้องไหล่วางไว้ข้างๆ