ปฤษฎางค์

ภาษาอังกฤษ


n back
ความหมายเหมือนกับ: หลัง , ข้างหลัง , ส่วนหลัง