ปฤจฉาคุณศัพท์

ภาษาอังกฤษ


n interrogative adjective
คำอธิบาย: คำคุณศัพท์ที่เป็นคำถาม เช่นคำ อะไร ฯลฯ