ปรโลก

ภาษาอังกฤษ


n next world
ความหมายเหมือนกับ: โลกหน้า , ชีวิตหลังความตาย , โลกหลังความตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: hereafter
ตัวอย่างประโยค: ผมหวังว่าเราคงได้พบกันในปรโลก