ปรเมนทร์

ภาษาอังกฤษ


n the great one
ความหมายเหมือนกับ: ปรมินทร์ , ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: the mighty one , the supreme , the chief