ปรู๊ฟ

ภาษาอังกฤษ


v proofread
ความหมายเหมือนกับ: พิสูจน์
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับงานให้ช่วยปรู๊ฟต้นฉบับงานพิมพ์ด้วยเงินเดือนไม่มากนัก