ปรูด

ภาษาอังกฤษ


adv swiftly
คำอธิบาย: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: ปรู๊ดปร๊าด , ว่องไว , รวดเร็ว , ปรูดปราด
คำที่เกี่ยวข้อง: rapidly , quickly , speedily
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ วิ่งปรูดลงมาจากบ้านราวกับลมพัดเมื่อได้ยินเสียงรถไอศครีม
adv swiftly
คำอธิบาย: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: ปรู๊ดปร๊าด , ว่องไว , รวดเร็ว , ปรูดปราด
คำที่เกี่ยวข้อง: rapidly , quickly , speedily
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ วิ่งปรูดลงมาจากบ้านราวกับลมพัดเมื่อได้ยินเสียงรถไอศครีม