ปรุงอาหาร

ภาษาอังกฤษ


v cook
ความหมายเหมือนกับ: ทำกับข้าว , ทำอาหาร , ประกอบอาหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: prepare food , make a dish
ตัวอย่างประโยค: พ่อครัวร้านนี้ปรุงอาหารได้อร่อยมาก