ปรุงรส

ภาษาอังกฤษ


v flavor
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มรส
คำที่เกี่ยวข้อง: season
ตัวอย่างประโยค: อาหารจานนี้ปรุงรสโดยพ่อครัวฝีมือเอก