ปรุง

ภาษาอังกฤษ


v cook
คำอธิบาย: ประสมหรือประกอบให้เหมาะส่วน
ความหมายเหมือนกับ: ประสม
คำที่เกี่ยวข้อง: mix , concoct , dress , blend , prepare , combine
ตัวอย่างประโยค: อาหารหวานของไทยมีทั้งชนิดน้ำและแห้งส่วนมากปรุงด้วยกะทิน้ำตาลและแป้งเป็นหลัก