ปรุ

ภาษาอังกฤษ


adj perforated
ความหมายเหมือนกับ: เป็นรูๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: full of holes
ตัวอย่างประโยค: แสตมป์ชุดนี้เป็นแสตมป์ที่ไม่มีรอยปรุ
v perforate
ความหมายเหมือนกับ: ทำให้เป็นรูๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: make holes in , punch holes , be holed
ตัวอย่างประโยค: หน้าอกของผู้ตายปรุไปด้วยกระสุน
adv thoroughly
ความหมายเหมือนกับ: ทะลุ , ตลอด
คำที่เกี่ยวข้อง: clearly
ตัวอย่างประโยค: เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาปรุแล้ว