ปรื๋อ

ภาษาอังกฤษ


adv swiftly
คำอธิบาย: อาการที่นกบินพุ่งไปอย่างเร็ว, โดยปริยายหมายความว่า มีอาการรวดเร็วเช่นนั้น เช่น แล่นปรื๋อ วิ่งปรื๋อ
ความหมายเหมือนกับ: ปร๋อ , จี๋
คำที่เกี่ยวข้อง: quickly , dartingly , very fast
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ วิ่งปรื๋อทันทีที่ได้ยินเสียงรถไอศครีม