ปรือ

ภาษาอังกฤษ


v train
ความหมายเหมือนกับ: ฝึกหัด
คำที่เกี่ยวข้อง: practice , drill , exercise
ตัวอย่างประโยค: พี่เลี้ยงของเขาฝึกปรือให้เขารู้จักใช้ดาบ
v drowsy
คำอธิบาย: ลักษณะอาการของนัยน์ตาที่หรี่เพราะง่วงแต่ฝืนไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: sleepy , half-closed (eyes) , groggy , dozy
ตัวอย่างประโยค: นางพยายามจะกล่อมลูกให้หลับ แต่พอกล่อมไปตานางก็เริ่มปรือเสียเอง