ปรี่เข้าใส่

ภาษาอังกฤษ


v go in
v go straight in
ความหมายเหมือนกับ: รี่เข้าใส่
คำที่เกี่ยวข้อง: dash (in) , rush (in)