ปรีดิ์เปรม

ภาษาอังกฤษ


v be pleased
ความหมายเหมือนกับ: ปริ่มใจ , ปริ่มยิ้ม , ปริ่มเปรม , ยินดี , ปลื้มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be delighted , be glad , be brimful of