ปรีดา

ภาษาอังกฤษ


v be delighted
ความหมายเหมือนกับ: ปรีดิ์ , ดีใจ , อิ่มใจ , ปลื้มใจ , ยินดี , อิ่มเอม , สุขใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: rejoice , be pleased , be glad , be joyful
คำตรงข้าม: เสียใจ
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนรู้สึกยินดีปรีดากับชัยชนะของทีมชาติไทย