ปรีชาญาณ

ภาษาอังกฤษ


n intuition
ความหมายเหมือนกับ: ความฉลาด , ความหลักแหลม
คำที่เกี่ยวข้อง: comprehension , sagacity , comprehensive wisdom
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณในการประพันธ์ดนตรี