ปริ่มยิ้ม

ภาษาอังกฤษ


v be pleased
ความหมายเหมือนกับ: ปริ่มใจ , ปริ่มเปรม , ปรีดิ์เปรม , ยินดี , ปลื้มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be delighted , be glad , be brimful of