ปริ่ม

ภาษาอังกฤษ


v be pleased
คำอธิบาย: อาการที่มีความยินดีปลื้มใจ
ความหมายเหมือนกับ: ปริ่มใจ , ปริ่มยิ้ม , ปริ่มเปรม , ปรีดิ์เปรม , ยินดี , ปลื้มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be delighted , be glad , be brimful of
ตัวอย่างประโยค: หัวใจของเธอปริ่มเปรมไปด้วยความสุข
v be flush with
คำอธิบาย: ในลักษณะอย่างน้ำที่ขึ้นเสมอขอบตลิ่งหรือดอกบัวที่โผล่ขึ้นเสมอพื้นน้ำเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: เปี่ยม , เต็ม , เสมอขอบ , เสมอพื้น
คำที่เกี่ยวข้อง: (be) brim with , be almost full
ตัวอย่างประโยค: อย่ารินน้ำใส่ชามจนปริ่มเพราะจะหก