ปริเฉท

ภาษาอังกฤษ


n chapter
คำอธิบาย: ข้อความที่รวบรวมเอามาจัดเป็นตอนๆ, ข้อความที่กำหนดไว้เป็นหมวดๆ
ความหมายเหมือนกับ: บริเฉท
คำที่เกี่ยวข้อง: classification , division , compiled and classified articles
ตัวอย่างประโยค: หนังสือที่ดีจะแบ่งเรื่องราวไว้เป็นสัดส่วนในปริเฉท