ปริศนาในทางธรรม

ภาษาอังกฤษ


n Dharma puzzle
ความหมายเหมือนกับ: ปัญหาในทางธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: puzzle of religious precepts