ปริศนาอักษรไขว้

ภาษาอังกฤษ


n crossword puzzle
คำอธิบาย: ปริศนาที่จะต้องตอบโดยการเติมคำลงในตารางสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ช่องละ 1 อักษร แล้วให้อ่านได้ใจความทั้งในแนวยืนและแนวนอน
หน่วยนับ: ชุด
ตัวอย่างประโยค: เกมปริศนาอักษรไขว้ที่เล่นกันอยู่ในปัจจุบันมาจากเกมอักษรไขว้รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดของอาเธอร์ วีนน์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top