ปริศนาลายแทง

ภาษาอังกฤษ


n puzzle of clue to a hidden treasure
คำอธิบาย: ข้อความที่เป็นปริศนาเป็นเครื่องแสดงขุมทรัพย์ที่ฝังอยู่ในดินเป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: นักโบราณคดีค้นหาสมบัติตามลายแทงปริศนา