ปริศนา

ภาษาอังกฤษ


n puzzle
คำอธิบาย: สิ่งหรือถ้อยคำที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ให้ทาย
หน่วยนับ: ข้อ, เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ปัญหา
คำที่เกี่ยวข้อง: riddle , enigma , conundrum , poser
ตัวอย่างประโยค: คำพูดของเขาเป็นปริศนา