ปริวิตก

ภาษาอังกฤษ


v worry
คำอธิบาย: นึกเป็นทุกข์หนักใจ
ความหมายเหมือนกับ: กังวลใจ , กลุ้มใจ , หนักใจ , กลัดกลุ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: be anxious , be worried , be concerned
ตัวอย่างประโยค: เขาแจ้งข่าวร้ายแต่เธอไม่ได้แสดงอาการปริวิตก