ปริวรรตเงินตรา

ภาษาอังกฤษ


v money exchange
คำที่เกี่ยวข้อง: circulate
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลปฏิเสธที่จะปริวรรตเงินตราตามที่ลงนามรับพันธสัญญาไว้กับสากล