ปริยานุช

ภาษาอังกฤษ


n beloved younger brother or sister
ความหมายเหมือนกับ: น้องที่รัก