ปริมาณสุทธิ

ภาษาอังกฤษ


n net weight
คำอธิบาย: ความมากน้อยของจำนวนที่แท้จริง
ความหมายเหมือนกับ: น้ำหนักสุทธิ
คำที่เกี่ยวข้อง: net amount , net quantity , net volume
ตัวอย่างประโยค: เครื่องสำอางทุกชนิดจะบอกปริมาณสุทธิไว้บนฉลาก