ปริมาณมาก

ภาษาอังกฤษ


n a large amount
ความหมายเหมือนกับ: จำนวนมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: a large quantity
คำตรงข้าม: ปริมาณน้อย , จำนวนน้อย
ตัวอย่างประโยค: ปลาสวยงามที่อเมริกานิยมนำเข้าส่วนใหญ่เป็นปลาที่มีขนาดเล็ก คุณภาพไม่สูงมากนัก ราคาต่ำ ปริมาณมาก