ปริมาณ

ภาษาอังกฤษ


n quantity
คำอธิบาย: กำหนดความมากน้อยของจำนวน
ความหมายเหมือนกับ: จำนวน , ผลรวม , จำนวนรวม
คำที่เกี่ยวข้อง: amount , number
ตัวอย่างประโยค: ปริมาณการส่งสินค้าออกขายโดยรวมของประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว