ปริภูมิ

ภาษาอังกฤษ


n area with some structures
คำอธิบาย: เซตที่มีโครงสร้างบางอย่าง อาจเป็นโครงสร้างแบบเรขาคณิตหรือโครงสร้างแบบอื่นก็ได้