ปริปาก

ภาษาอังกฤษ


v utter
คำอธิบาย: แย้มปากพูดออกมา
ความหมายเหมือนกับ: บอก , พูด , เผย , เล่า
คำที่เกี่ยวข้อง: open one´s mouth , broach a subject , say , mention
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขายังไม่เคยปริปากกับครอบครัว