ปริบๆ

ภาษาอังกฤษ


adv frequently
คำอธิบาย: อาการกะพริบบ่อยๆ, อาการของหยาดน้ำฝนที่หยดลงน้อยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: repeatedly , lightly
ตัวอย่างประโยค: เขาได้แต่ทำตาปริบๆ เมื่อเธอเดินจากไป