ปริญญาบัตร

ภาษาอังกฤษ


n degree
หน่วยนับ: ใบ
คำที่เกี่ยวข้อง: testimonial
ตัวอย่างประโยค: พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้