ปริญญา

ภาษาอังกฤษ


n degree
คำอธิบาย: นักศึกษาทุกคนที่จบเป็นบัณฑิตต้องขึ้นรับพระราชทานปริญญาที่นี่
คำที่เกี่ยวข้อง: academic degree
ตัวอย่างประโยค: วินัยมีวุฒิปริญญาทางเกษตรกรรม