ปริซึม

ภาษาอังกฤษ


n prism
คำอธิบาย: แท่งตันทำด้วยวัตถุโปร่งใสเช่นแก้ว หินควอตซ์ ปลายทั้ง 2 เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีพื้นที่เท่ากัน เป็นรูปแบบเดียวกันและขนานกันด้วย ส่วนด้านข้างทุกด้านของแท่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ใช้ประโยชน์สำหรับหักเหแนวทางเคลื่อนที่ของแสง
หน่วยนับ: แท่ง
ตัวอย่างประโยค: ปริซึมสะท้อนแสงได้หลายด้าน