ปริก

ภาษาอังกฤษ


n top of a powder jar
คำอธิบาย: ยอดโถเครื่องแป้งที่ทำด้วยทอง
คำที่เกี่ยวข้อง: small round jar with tapering tip on the cover
n Asparagus sprengeri Regel
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวใต้ดินชนิด Asparagus sprengeri Regel ในวงศ์ Liliaceae ใช้ทำยาได้
หน่วยนับ: ใบ