ปริ

ภาษาอังกฤษ


v split
ความหมายเหมือนกับ: แยก , แตกออก , ผลิ , แย้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: tear , burst , part , open slightly , crack open
ตัวอย่างประโยค: มะขามเทศกำลังมีฝักแก่จัดฝักสีแดงก่ำแตกปริจนเห็นเนื้อสีขาวแน่น